LICENCJA SZABLONU STRONY INTERNETOWEJ

Autor: MageeWP
URI: http://www.mageewp.com
Licencja: GNU General Public License

Szablon był edytowany i został dostosowany do obecnej wersji, autor: Stanisław R. / Fundacja „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”

Celem licencji GNU GPL jest przekazanie użytkownikom czterech podstawowych wolności:

  • wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
  • wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
  • wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
  • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).

Tylko jeżeli program spełnia wszystkie cztery wolności jednocześnie, wówczas, według FSF, może być uznany za wolne oprogramowanie. Wystarczy, że nie spełnia dowolnej z nich, a nie może być tak kategoryzowany (jest oprogramowaniem zamkniętym).

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)


Przeczytaj aktualny tekst licencji: www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

 

LICENCJA INNYCH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

https://licensebuttons.net/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png

Materiały inne niż szablon strony, tj. teksty, zdjęcia, filmy oraz pozostałe materiały na tej stronie internetowej, jeżeli nie postanowiono inaczej, znajdują się pod licencją Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Wolno:

  • Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

https://creativecommons.org/images/deed/by.pngUznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów https://creativecommons.org/images/deed/nc.pngkomercyjnych


https://creativecommons.org/images/deed/nd.pngBez utworów zależnychRemiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Przeczytaj aktualny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

 

Materiały wyraźnie oznaczone dopiskiem – „źródło:<nazwa źródła>” lub „© <nazwa podmiotu>” lub „licencja <nazwa licencji>” lub innym zwyczajowo przyjętym – nie są własnością Fundacji „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” lub są własnością innego podmiotu i nie podlegają powyższej licencji.