Adresaci:
Szkoły na terenie m.st. Warszawy
Beneficjenci: Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu m.st. Warszawy
Czas trwania: Trzy lekcje, po jedną godzinę każda
Liczba prowadzących: Dwie osoby

 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków m.st. Warszawy

Warsztaty edukacyjne „Pełni dobrych praktyk” to projekt, realizowany we współpracy ze sportowcami paraolimpijskimi, aktywistami z niepełnosprawnościami oraz badaczką Kultury Głuchych i Polskiego Języka Migowego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem warsztatów jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematu niepełnosprawności. Spotkania charakteryzuje fakt, że to osoby z niepełnosprawnością same mówią o tym, jak należy niepełnosprawnym pomagać. Dzięki temu, młodzież i dzieci są lepiej przygotowane do współpracy w przyszłości na wspólnym polu (zawodowym czy osobistym) razem z osobami z niepełnosprawnościami.

Zadanie skupia się na beneficjentach ze szkół podstawowych na terenie Warszawy. Fundacja planuje przeprowadzić 9 cykli warsztatów, z czego każdy składa się z trzech jednostek lekcyjnych, podzielonych odpowiednio na moduły tematyczne.

 1. Zagadnienia ogólne dotyczące niepełnosprawności:
 • czym jest niepełnosprawność
 • klasyfikacja niepełnosprawności
 • savoir-vivre dot. osób z niepełnosprawnościami
 • specyfika różnych niepełnosprawności (osób g/Głuchych, niewidomych, osób z niepełnosprawnościami neurologicznymi czy ruchowymi)
 1. Polski Język Migowy i Kultura Głuchych
 • wprowadzenie do Kultury Głuchych
 • nauka podstawowych zagadnień z języka migowego, w tym nauka przydatnych zwrotów i słów w PJM
 1. Sport osób niepełnosprawnych, realizacja osób z niepełnosprawnościami oraz zachowania niebezpieczne:
 • znajomość dyscyplin paraolimpijskich
 • wiedza na temat samorealizacji osób z niepełnosprawnościami w sporcie
 • wiedza dotycząca skutków podejmowanych przez młodzież zachowań, które mogą skutkować nabyciem niepełnosprawności

Na każde spotkanie prowadzący przygotowali szereg pytań, które mają na celu włączenie uczniów do żywej dyskusji na zadany temat. Stawiane pytania, zadania oraz materiały szkoleniowe mają być pretekstem do wdrażania dobrych praktyk wśród uczniów, które uwrażliwiają na drugiego człowieka oraz pozwalają na wyzbycie się stereotypowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa, po zakończonym cyklu zajęć, prezentuje nowo nabyte umiejętności językowe z Polskiego Języka Migowego na wspólnym filmie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną projekt przewiduje również realizację warsztatów w trybie zdalnym z zachowaniem reżimu sanitarnego za pomocą narzędzia Microsoft Teams, po uprzedniej konsultacji zajęć ze szkołami.

Ewaluacja projektu w trybie zdalnym może zostać przeprowadzona dzięki ankietom przeprowadzonym w Microsoft Forms. Istnieje również możliwość realizacji filmu podsumowującego nabyte umiejętności uczniów z zakresu Polskiego Języka Migowego, przy użyciu narzędzi wspomagających nauczanie zdalne.

Zgłoszenie do projektu

Skorzystaj z formularza poniżej jeżeli chcesz zgłosić się na warsztaty online. Ewentualnie możesz skontaktować się z nami także bezpośrednio – zapraszamy do zgłaszania się na adres email (tel. 731 959 256) lub (tel. 508 748 928). Opiekun projektu skontaktuje się z Tobą jak najszybciej po otrzymaniu zgłoszenia w celu ustalenia szczegółów warsztatów.