rus_top


Adresaci i beneficjenci:
Młodzież i dzieci niepełnosprawne.
Czas trwania zajęć: Każda osoba otrzyma co najmniej 30 minut wsparcia w postaci indywidualnego treningu szermierczego dziennie.
Termin: 04.08.2017 – 14.08.2017 r.
Miejsce: ul. Zielona 23, Rusinowice

Uwaga! Niniejsza strona projektu może być nieaktualna, ponieważ przedstawia projekt, który został już zakończony!

W 2017 roku już po raz kolejny Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport zorganizuje obóz sportowo – rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przebywającej na turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach.

W tegorocznej edycji, dofinansowanej już po raz kolejny z programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” weźmie udział wielu beneficjentów – dzieci z różnymi dysfunkcjami – ruchowymi, neurologicznymi czy sprzężonymi.

Oczekujemy, iż po 10 dniach zajęć dzieci poczynią postępy nie tylko psychofizyczne lecz także interpersonalne. Kadra trenerska od lat współpracuje z niepełnosprawnymi dziećmi – zna ich potrzeby, umie pracować dostosowując zajęcia do predyspozycji i jednostki chorobowej uczestnika.

W programie zakłada się przede wszystkim organizację zajęć indywidualnych – minimalne codzienne wsparcie indywidualnie w postaci 30 minutowego treningu szermierczego na każdego przyjętego uczestnika.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się 3 sierpnia około godziny 15 w hali głównej Ośrodka w Rusinowicach.

Zakwalifikowane na obóz zostaną wyłącznie osoby chore lub z niepełnosprawnością w wieku od 7 do 21 lat, których opiekunowie wypełnią i przekażą kadrze obozu kartę rekrutacyjną.

Kadra dokona przydziału chętnych do poszczególnych trenerów na podstawie posiadanej niepełnosprawności, wieku i umiejętności.

Osoby zakwalifikowane na obóz zostaną poinformowane poprzez wywieszenie najpóźniej w dniu pierwszych zajęć (4.08) informacji o grupach trenerskich na sali, w której będą odbywać się zajęcia.

Dokumenty do pobrania

  1. Karta rekrutacyjna – niezbędna do przeprowadzenia rekrutacji i zakwalifikowania uczestnika do projektu
  2. Deklaracja uczestnictwa – wypełniana po zakwalifikowaniu na zajęcia
  3. Regulamin – prosimy o uważne zapoznanie się, gdyż jest to dokument podstawowy, regulujący przebieg obozu.

Partnerzy projektu