Adresaci:
Szkoły i pozostałe placówki edukacyjne na terenie Mazowsza
Beneficjenci: Młodzież i dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne
Czas trwania: Dwie jednostki lekcyjne
Liczba prowadzących: Dwie osoby

Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

„Świadomi (w) sieci zagrożeń” to szczególny projekt Fundacji, realizowany we współpracy z pedagogami oraz popularyzatorami bezpieczeństwa oraz prywatności w sieci. Jego uruchomienie było możliwe dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Projekt jest szczególny, ponieważ kierowany jest do osób, które praktycznie ciągle korzystają z internetu, a często nie są w pełni świadome funkcjonujących tam zagrożeń. Nie chodzi nam przy tym tylko o szczegóły techniczne, a o sieci powiązań pomiędzy użytkownikami a usługodawcami, biznesem a konsumentem, hejterami a ofiarami. O czynniki, które mogą negatywnie prowadzą do powstawania kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii i ich skutków. Zadanie skupia się na beneficjentach z terenu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa mazowieckiego. To właśnie tam Fundacja planuje zrealizować co najmniej połowę z planowanych 60 warsztatów, przy czym każdy z nich będzie trwać dwie jednostki lekcyjne. Łącznie Fundacja zakłada około tysiąca ośmiuset odbiorców przedmiotowych spotkań.

Podczas warsztatów dwóch prowadzących prezentuje podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w internecie. Dodatkową wartością projektu jest możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak:

  • teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie internetu i telefonu komórkowego,
  • specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający,
  • negatywne skutki nadużywania internetu i telefonu komórkowego,
  • czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Warsztaty prowadzone są w formie dyskusji z młodzieżą. Wykorzystywany jest ich potencjał oraz wiedza na temat zachowań mających miejsce wśród ich rówieśników. Prowadzący na bazie rozmowy wskazują na zagrożenia wynikające z kompulsywnego korzystania z nowych technologii oraz wskazują w jaki sposób oraz dlaczego należy ograniczać ryzyko związane z korzystaniem w szczególności ze smartfonów oraz internetu. Przytaczane są przy tym prawdziwe historie związane z nadużywaniem internetu i jego skutkach.

Prowadzący podczas warsztatów animują pracę w grupach, tak aby dać możliwość współprowadzenia zajęć młodzieży, która wie o internecie zapewne więcej niż niejeden dorosły…

Zgłoszenie do projektu

Skorzystaj z formularza poniżej jeżeli chcesz zgłosić swoją placówkę do warsztatów. Ewentualnie możesz skontaktować się z nami także bezpośrednio – zapraszamy do zgłaszania się na adres email (tel. 731 959 256) lub (tel. 508 748 928) . Pamiętaj, że musisz być osobą upoważnioną. Opiekun projektu skontaktuje się z Tobą jak najszybciej po otrzymaniu zgłoszenia w celu ustalenia szczegółów spotkania.

Partnerzy

Projekt „Świadomi (w) sieci zagrożeń” jest realizowany dzięki wsparciu partnera informatycznego Fundacji – KMD Poland, a także AMS S.A. oraz Mercedes-Benz Auto Idea. Zadanie współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.