Sekcja szermiercza w Wołominie - Akademia Integracji


Adresaci i beneficjenci: Młodzież i dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne, uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, mieszkające na terenie Gminy Wołomin i okolic.
Czas trwania zajęć: 120 minut każde, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, sobota).
Liczba prowadzących: Od 2 do 3 prowadzących na każdą grupę osób pełnosprawnych/niepełnosprawnych.
Miejsce odbywania treningów: ul. 1 Maja 19, Wołomin – hala sportowa (pon, śr godz. 18-20, wt, czw godz. 18:15-20:15, sob. 11-13; zajęcia dla niepełnosprawnych odbywają się w poniedziałki, środy i soboty).

 

Uwaga! Niniejsza strona projektu może być nieaktualna, ponieważ przedstawia projekt, który został już zakończony!

Posłuchaj audycji w Polskim Radiu o programielogo_pr
Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”, w którym Stefan Makowski – trener, członek zarządu Fundacji wypowiada się na temat założeń sekcji oraz dotychczasowych osiągnięć (2016 rok).

Od 2014 roku „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” prowadzi w Wołominie integracyjne zajęcia szermiercze zarówno dla dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Taka forma zajęć jest bardzo innowacyjna, gdyż do tej pory podobne zajęcia sportowe były adresowane oddzielnie dla pełnosprawnych i oddzielnie dla niepełnosprawnych. Natomiast u nas poprzez wspólne ćwiczenia dzieci są bardziej otwarte na siebie, tolerancyjne wobec różnic u innych osób i przygotowane do tworzenia w przyszłości społeczeństwa równych szans. Dla dzieci niepełnosprawnych udział w tych zajęciach jest szansą na wyjście z kręgu marginalizacji społecznej i aktywnego spełniania własnych marzeń. Osoby pełnosprawne mają szansę uczestniczyć w ciekawych zajęciach sportowych, które wcześniej nie były w regionie oferowane.

W okresie od 2014 do 2015 roku zajęcia miały formułę sportowo – rekreacyjną i były ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Od 2016 rozpoczęliśmy etap sportu wyczynowego podejmując wyzwanie startowania naszych podopiecznych w zawodach organizowanych przez Polski Związek Szermierczy. Pojawiły się pierwsze sukcesy, które rozpaliły nasz apetyt, by dorównać do najlepszych klubów w Polsce. Mimo takich ambicji naszym głównym celem jest uśmiech na twarzach dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2016 roku zaczęliśmy profesjonalizację naszej sekcji szermierczej. Dzięki pozyskanemu finansowaniu z niezależnych źródeł zajęcia odbywały się już trzy razy w tygodniu, ponadto do udziału w projekcie zaprosiliśmy nowych trenerów, którzy pomogli nam w pracy z także nowymi osobami, które zapisały się do naszej sekcji.

2017 rok to kolejny etap w naszej sekcji – dzięki kontynuacji dofinansowania prowadzimy razem zajęcia dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych, z tym że nasze działania nakierowane na osoby niepełnosprawne prowadzą do ich rehabilitacji, przy jednoczesnym umożliwieniu rozpoczęciu realizacji nowej pasji, jaką jest szermierka. Przed nami wiele pracy, ale mamy nadzieję, iż w tym roku odniesiemy jeszcze więcej sukcesów niż ostatnio!

Cieszymy się, że z każdym kolejnym rokiem osiągamy coraz więcej sukcesów i profesjonalizujemy się. 2018 rok to tak naprawdę kolejny etap w naszej historii, kiedy to dochodzi do wyodrębnienia grupy szkolnej i ponadszkolnej – pozwala to na zapewnienie wyższej jakości treningów dla młodszych zawodników, zaczynających dopiero swoje kroki w szermierce.

Partnerzy

Dzięki dotacji otrzymanej od Gminy Wołomin w ramach zadania „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji” możemy w 2018 roku prowadzić zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych – trzy razy w tygodniu po dwie godziny każde.

Ponadto zajęcia dla pełnosprawnych zawodników są także współfinansowane przez Gminę Wołomin, w ramach zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – edycja II” – projekt zakłada realizację zajęć do grudnia 2018 r.

Wspólnie z Polskim Związkiem Szermierczym realizujemy zadanie „Projekt upowszechniania szermierki w Polsce – 2018”. Dzięki dotacji otrzymanej od Ministerstwa Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Partnera, możemy realizować jeszcze więcej zajęć dla pełnosprawnych uczestników niż pierwotnie planowaliśmy. Z naszej sekcji została wydzielona grupa szkolna, obejmująca osoby uczęszczające do szkół podstawowych – to właśnie dla nich wyznaczony został specjalnie trener, wspólnie dbamy o rozwój sportowy najmłodszych!.

Znajdź nas!

[powr-map id=794d8cfa_1488552798552]

Kontakt w sprawie projektu

Jeżeli masz dodatkowe pytania, to możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego – odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Warunki rekrutacji

Poniżej opisujemy jak realizowane przez nas projekty wpływają na rekrutację i prowadzenie zajęć, ponieważ pomimo iż sekcja jest integracyjna, to z uwagi na charakter ćwiczeń indywidualnych rekrutacja jest prowadzona osobno.

Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych:

  • Wiek od 7 do 18 lat;
  • Zamieszkanie na terenie Gminy Wołomin;
  • Posiadanie niepełnosprawności poświadczonej odpowiednim dokumentem urzędowym.

Formularz rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej – formularz należy wydrukować, wypełnić oraz przekazać na pierwszych zajęciach trenerom. Przyjście na pierwsze zajęcia musi zostać wcześniej uzgodnione z koordynatorem lub trenerem.

Zajęcia dla dzieci pełnosprawnych:

  • Wiek od 7 do 18 lat;
  • Zamieszkanie na terenie Gminy Wołomin.

Formularz rekrutacji młodzieży pełnosprawnej – formularz należy wydrukować, wypełnić oraz przekazać na pierwszych zajęciach trenerom. Przyjście na pierwsze zajęcia musi zostać wcześniej uzgodnione z koordynatorem lub trenerem.

 

Media

Pobierz informację prasową nt. projektu – pdf