Adresaci:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Piastowie
Beneficjenci: Młodzież i dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne
Czas trwania jednych zajęć: Dwie jednostki lekcyjne
Liczba prowadzących: Dwie osoby

Projekt realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

„Świadomi (w) sieci” to kontynuacja i rozwinięcie wcześniejszych projektów Fundacji, realizowanych we współpracy z pedagogami oraz popularyzatorami bezpieczeństwa oraz prywatności w sieci. Chcemy niniejszy projekt zrealizować w Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie, gdzie mieliśmy okazję prowadzić zajęcia już w dwóch klasach.

To od Waszego wsparcia zależy, czy będziemy mieli szansę objąć projektem uczniów pozostałych klas SP nr 5 w Piastowie. Koszt spotkania w przeliczeniu na jednego ucznia to równowartość biletu do kina, przy czym podczas warsztatów trwających półtorej godziny uczniowie poznają:

  • sposób działania profilowania w Internecie – na przykładzie mediów społecznościowych oraz reklamy internetowej,
  • czym jest hejt oraz jak z nim walczyć,
  • teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie Internetu i telefonu komórkowego,
  • specyfikę nowych mediów i ich potencjał uzależniający,
  • negatywne skutki nadużywania internetu i telefonu komórkowego,
  • czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Zbieramy darowizny na realizację zajęć, przy czym będziemy je realizować sukcesywnie, po uzbieraniu kwoty odpowiadającej liczebności klasy. Projekt jest realizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie. Wszystkie środki wpłacone w ramach niniejszej zbiórki zostaną przeznaczone na realizację 11 spotkań – warsztatów w SP w Piastowie.

Projekt jest szczególny, ponieważ kierowany jest do osób, które praktycznie ciągle korzystają z Internetu, a często nie są w pełni świadome mechanizmów zachodzących w sieci. Nie chodzi nam przy tym tylko o szczegóły techniczne, a o sieci powiązań pomiędzy użytkownikami a usługodawcami, biznesem a konsumentem, hejterami a ofiarami. O czynniki, które mogą negatywnie prowadzą do powstawania kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii i ich skutków.

Warsztaty prowadzone są w formie dyskusji z młodzieżą. Wykorzystywany jest ich potencjał oraz wiedza na temat zachowań mających miejsce wśród ich rówieśników. Prowadzący na bazie rozmowy wskazują na zagrożenia wynikające z kompulsywnego korzystania z nowych technologii oraz wskazują w jaki sposób oraz dlaczego należy ograniczać ryzyko związane z korzystaniem w szczególności ze smartfonów oraz internetu. Wykorzystywana jest interaktywna prezentacja, dająca młodzieży możliwość udziału w zajęciach z wykorzystaniem swoich smartfonów – udział w anonimowych głosowaniach czy tez wyrażanie swojej opinii.

Prowadzący podczas warsztatów animują pracę młodzieży, tak aby dać im możliwość współprowadzenia zajęć, wychodząc z założenia że uczniowie wiedzą o Internecie zapewne więcej niż niejeden dorosły…

1 z 11

Liczba warsztatów sfinansowanych ze zbiórki na 11 lutego 2021 roku. Wartość aktualizowana co tydzień.

Partnerzy

Możesz zostać mecenasem tego projektu wpłacając darowiznę w wysokości co najmniej 500 zł. W zamian oferujemy promocję na naszym fanpage, niniejszej podstronie oraz podkreślenie Twojego wsparcia we wszystkich materiałach dot. projektu.