Adresaci:
Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego z miejscowości poniżej 30 tys mieszkańców
Czas trwania: Dwie godziny
Liczba prowadzących: Dwie osoby

Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

„Pamiętaj o swoich prawach” to nowy projekt Fundacji, realizowany w 2020 roku we współpracy z prawnikami. Jego uruchomienie było możliwe dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Fundacja organizuje kampanię edukacyjną na terenie Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania wyróżnione zostały dwa kluczowe działania.

Kampania edukacyjna w środkach transportu zbiorowego (Koleje Mazowieckie), polegająca na prezentacji plansz (materiałów graficznych) na ekranach umieszczonych w pociągach.

Realizacja warsztatów z zakresu edukacji konsumenckiej, na terenie Mazowsza, w mniejszych ośrodkach miejskich (w tym wiejskich). Działanie to polegać będzie na przygotowaniu i realizacji około dwugodzinnych warsztatów, które składać się będą z: (i) teoretycznego wykładu na temat praw konsumenta, instytucji stojących na straży praw konsumenta oraz zasad rozsądnego prowadzenia zakupów produktów i usług (przy podziale na czynności: kupna drobnych produktów i usług, sprzedaży na odległość, zakupu większych usług lub produktów, jak np. kredyt konsumencki, zawieranie umów o timesharing, czy kupno instrumentów finansowych), (ii) warsztatów, podczas których na podstawie zaprezentowanych kazusów uczestnicy przygotują np. odstąpienie od umowy, pismo z wystąpieniem z praw rękojmi, czy ocenią reklamy i produkty wprowadzające konsumenta w błąd. Co istotne, Fundacja przekaże także wiedzę na temat praw konsumenta przysługującym osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

W warsztatach udział weźmie około 200 osób (ustalanych na podstawie listy obecności). Udział w warsztatach będzie darmowy. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez informację w komunikacji miejskiej, a także poprzez bezpośredni kontakt z kierownikami lokalnych instytucji kultury/edukacyjnych, którzy posiadają swoich stałych podopiecznych.

Plansze edukacyjne (spoty)

video

Zgłoszenie do projektu

Skorzystaj z formularza poniżej jeżeli chcesz zgłosić się na warsztaty online. Ewentualnie możesz skontaktować się z nami także bezpośrednio – zapraszamy do zgłaszania się na adres email (tel. 731 959 256) lub (tel. 508 748 928). Opiekun projektu skontaktuje się z Tobą jak najszybciej po otrzymaniu zgłoszenia w celu ustalenia szczegółów warsztatów.

Bezpłatne warsztaty online!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu praw konsumentów, które organizować będziemy w formie zdalnej. Termin dopasujemy do możliwości uczestników. Zachęcamy do zapisu na zajęcia z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Każde warsztaty są prowadzone przez dwie osoby i trwają dwie godziny. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat.